Strategia marketingowa – pojęcie, korzyści i etapy tworzenia

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa powinna być nieodłącznym elementem ekspansji firmy na rynku, ale również tworzyć jasne i przejrzyste wewnętrzne struktury przedsiębiorstwa. Jednak wiele biznesów nie ma sprecyzowanej polityki rynkowej swojej marki, co wprowadza często chaos i dezorganizację pracy. Tymczasem udowodnimy, że dobra strategia marketingowa może powstać w łatwy sposób. Zapraszamy do lektury.

Czym jest i co daje strategia marketingowa

Strategia marketingowa to zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę wyników biznesowych przedsiębiorstwa.

Służy ona określeniu kierunków rozwoju oraz określeniu elementów, którymi firma zamierza osiągnąć przewagę na rynku.

Są to problemy na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, oraz instrukcje przy podejmowaniu decyzji.

Dobra strategia rynkowa pokazuje, jak zrealizować cele przy najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Strategia marketingowa firmy – korzyści

Z dobrze wyznaczonym kierunkiem czynności marketingowych i znajomością grupy docelowej, Twoja firma zyskuje przewagę na rynku, oferując rozwiązania lepsze od konkurencji.

Korzyści dla biznesu, jakie niesie strategia marketingowa:

 • pozwala skupić się na możliwościach i zagrożeniach,
 • podkreśla przewagę Twojej marki nad konkurencją,
 • jest podstawą kampanii reklamowych,
 • wspiera komunikację z Twoimi klientami i kontrahentami,
 • usprawnia proces decyzyjny,
 • zwiększa sprzedaż i zyski, systematycznie zdobywając nowych i wzbudzając lojalność stałych klientów.

Należy pamiętać, że dobrze opracowana polityka rynkowa, pozwala skupić się na działaniach, które są istotne dla rozwoju firmy. 

Etapy strategii marketingowej

Skuteczne działania marketingowe łączą zatem rozwój produktu, jego promocji, dystrybucji, cen oraz zarządzanie relacjami z klientami.

Możemy określić różne sposoby, jednak postawowe etapy tworzenia strategii marketignowej firmy to:

 • określenie misji,
 • wyznaczenie konkretnych celów,
 • sprecyzowanie zadań rynkowych,
 • realizacja budżetu marketingowego,
 • analiza zewnętrzna tzw. off-side,
 • analiza wewnętrzna tzw. on-side,
 • sytuacja rynkowa – gdzie znajduje się nasza firma obecnie na tle konkurencji.

Miejmy na uwadze, że w celu realizacji strategii marketingowej, powinnismy sporządzić dobry plan marketingowy, zawierający zestaw konkretnych działań.

Podsumowanie – dlaczego strategia marketingowa jest tak ważna

Podsumowując, dzięki precyzyjnie określonej polityce rynkowej łatwiej jest osiągnąć wyznaczone cele. Obraz przedsiębiorstwa staje się jasny i konkretny, zarówno dla klientów, jak i dla współpracowników naszej firmy.

Przede wszystkim podstawowe korzyści, które wynikają z profesjonalnej strategii marketingowej to:

 • celne dotarcie do grupy docelowej,
 • wzrost widoczności marki,
 • zwiększona sprzedaż.

Oczywiście jest ich znacznie więcej.